Fornåsa Bildemontering

Så behandlar Fornåsa Bildemontering AB personuppgifter

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter som vi samlar

Vi tar emot personuppgifter via vår e-handelsplattform eller via formulär på webbplatsen, ifall du beställer och registrerar dig till vårt nyhetsbrev, beställer reservdelar, väljer att fylla i en enkät eller om du vill delta i en tävling. Telefonnummer, mailadress, adress, registreringsnummer på den egna bilen och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för att vi skall kunna återkomma till dig i ärendet.

Vi använder Klarna Checkout i vår webbutik där du kan handla direkt från oss. Idag räknas själva handlingen att klicka på köpknappen i Klarna Checkout som ett godkännande av Klarnas och webbutikens villkor. Den data som samlas in är enbart den data som krävs för att fullfölja avtalet om köp och leverans.

På vår sida kan man även beställa via Bildelsbasen som äger kundens personuppgifter, det vi får tillgång till är för att kunna återkomma till kunden i enskilda ärenden.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar via vår hemsida används i huvudsak för att kunna besvara frågor, översända offerter, svara på dina förfrågningar, säkerställa att rätt del levereras och ur garantisynpunkt.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad samt anpassad upplevelse. Att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Fornåsa Bildemontering AB byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall du beställer delar av oss så registreras du i vårt lokala kundregister. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas.
Om vi anser det nödvändigt att vi lämnar ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur vi skyddar din information

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas ur garantisynpunkt i 3 år, i övrigt bevaras personuppgifter inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta oss för att göra en begäran.

Information om cookies på vår webbplats hittar du här »